Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 28.0 90.8 600.0 2.01 36.0 137.0 1 889.0 2.01 48.0 218.5 5 950.0 2.13 1.97
Darnytskyi district 37.5 92.5 220.0 2.00 55.0 124.2 299.0 1.75 60.0 174.8 325.0 1.83 1.49
Bortnychi - - - - - - - - 65.0 89.3 128.0 0.93 0.93
Kharkivskyi masyv 56.0 80.0 132.0 1.86 55.0 88.5 140.0 1.30 68.0 93.6 200.0 1.14 1.45
Nova Darnytsia 52.0 66.4 84.0 1.36 59.0 88.8 120.0 1.25 55.5 92.2 145.0 1.06 1.23
Osokorky 37.5 92.5 220.0 2.00 55.0 124.2 299.0 1.75 60.0 174.8 325.0 1.83 1.87
Pozniaky 47.5 82.7 135.0 1.74 55.0 112.3 299.0 1.56 55.5 136.4 325.0 1.46 1.44
Rembaza - - - - - - - - 48.0 178.4 5 950.0 1.76 1.76
Desnianskyi district 28.0 65.1 600.0 1.45 36.0 99.4 1 889.0 1.48 53.0 91.1 150.0 1.13 1.16
Lisovyi - - - - - - - - 53.0 91.1 150.0 1.13 1.02
Troieshchyna 28.0 65.1 600.0 1.45 36.0 99.4 1 889.0 1.48 53.0 91.7 155.0 1.08 1.23
Dniprovskyi district 30.5 81.5 157.0 1.98 54.0 69.3 110.0 1.50 48.0 136.7 450.0 1.62 1.70
Berezniaky - - - - 55.0 114.4 165.0 1.73 48.0 96.4 450.0 1.32 1.52
Komsomolskyi masyv 65.0 98.8 150.0 2.04 65.0 124.7 240.0 1.68 56.0 127.6 255.0 1.45 1.72
Livoberezhnyi masyv 55.0 88.6 135.0 1.92 58.0 117.2 150.0 1.83 60.0 187.6 450.0 1.92 1.87
Mykilska Slobidka 31.0 97.2 160.0 2.02 59.0 150.2 370.0 2.01 48.0 154.8 450.0 1.73 1.92
Rusanivka - - - - 54.0 69.3 110.0 1.50 - - - - 1.50
Sotsmistechko 30.5 81.5 157.0 1.98 39.0 114.9 370.0 1.69 48.0 136.7 450.0 1.62 1.69
Stara Darnytsia - - - - - - - - 55.0 90.8 128.0 1.29 1.29
Voskresenka 36.0 79.2 130.0 1.64 39.0 89.0 210.0 1.54 48.0 104.4 175.0 1.34 1.50
Holosiivskyi district 55.0 83.5 145.0 2.03 47.0 104.0 190.9 1.77 75.0 116.7 280.0 1.39 1.98
Demiivka 55.5 99.4 200.0 2.17 70.2 120.1 210.0 1.83 87.0 231.7 550.0 2.13 2.08
Feofaniia 38.0 82.4 224.0 1.91 77.0 118.1 161.0 1.93 99.0 145.5 219.0 1.62 1.82
Holosiivo 55.0 83.5 145.0 2.03 47.0 104.0 190.9 1.77 72.0 175.3 350.0 2.13 1.98
Holosiivskyi (center) 72.0 136.4 224.0 2.97 70.0 186.0 399.0 2.93 128.0 268.3 599.0 2.51 2.54
Mysholovka 39.2 67.6 105.0 1.84 75.0 106.5 150.0 1.48 - - - - 1.66
Saperna Slobidka 38.0 70.8 95.0 1.63 59.1 109.6 222.2 1.50 82.0 143.5 270.0 1.61 1.54
Teremky-1 55.0 86.7 135.0 2.10 47.0 124.7 399.0 1.90 48.0 183.1 5 950.0 1.84 1.94
Teremky-2 - - - - - - - - 75.0 116.7 280.0 1.39 1.39
Universytetske mistechko 59.0 83.1 105.0 1.89 93.5 149.8 195.0 2.04 91.0 229.0 490.0 1.87 2.03
Obolonskyi district 33.0 58.0 75.0 1.51 36.0 97.0 175.0 1.31 62.0 89.8 110.0 1.15 1.65
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 33.0 66.4 96.0 1.38 75.0 90.3 113.0 1.23 - - - - 1.31
Minskyi masyv 33.0 58.0 75.0 1.51 36.0 97.0 175.0 1.31 58.0 112.4 154.0 1.29 1.37
Obolon 33.0 93.4 235.0 1.96 36.0 134.3 320.0 1.95 58.0 189.2 600.0 1.91 2.06
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 62.0 89.8 110.0 1.15 1.15
Pecherskyi district 50.0 156.1 600.0 3.07 100.0 188.9 320.0 3.26 155.0 417.2 1 500.0 3.73 3.40
Chorna hora 65.0 118.9 250.0 2.52 74.0 193.1 285.0 2.44 80.0 263.7 800.0 2.31 2.70
Lypky - - - - 100.0 188.9 320.0 3.26 155.0 417.2 1 500.0 3.73 4.09
Pechersk 69.0 125.1 261.0 2.75 72.0 186.6 420.0 2.72 82.0 297.3 850.0 2.51 2.92
Pecherskyi (center) 50.0 156.1 600.0 3.07 65.0 226.5 541.8 3.12 80.0 407.2 5 950.0 3.38 3.23
Verkhnia Telychka 77.5 142.8 290.0 2.92 98.1 204.0 550.0 2.72 197.0 385.6 900.0 3.06 2.85
Zvirynets - - - - - - - - 321.0 2 445.1 5 950.0 8.74 8.74
Podilskyi district 55.0 72.7 120.0 1.63 75.5 101.3 160.0 1.52 65.0 139.4 230.0 1.54 1.80
Mostytskyi 55.0 72.7 120.0 1.63 75.5 101.3 160.0 1.52 65.0 139.4 230.0 1.54 1.56
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 51.5 65.5 107.0 1.47 49.0 95.5 190.0 1.38 55.0 118.2 599.0 1.30 1.38
Podil 67.0 112.1 175.0 2.58 68.0 187.9 475.0 2.72 115.0 282.0 599.0 2.35 2.44
Rybalskyi Ostriv 58.0 94.2 166.0 2.06 39.0 144.1 259.0 2.17 - - - - 2.11
Vitriani Hory 30.0 74.9 175.0 1.57 60.0 108.1 183.0 1.45 53.0 162.1 599.0 1.60 1.68
Vynohradar 32.0 62.4 117.0 1.61 50.0 82.8 109.0 1.28 53.0 95.7 130.0 1.16 1.35
Shevchenkivskyi district 55.0 103.2 235.0 2.19 65.0 147.3 250.0 2.30 70.0 186.6 350.0 2.14 2.27
Lukianivka 55.0 103.2 235.0 2.19 70.0 123.0 230.0 2.01 80.0 222.1 417.0 2.22 2.03
Nyvky 56.0 85.7 106.0 2.26 48.0 171.6 472.2 2.49 65.0 188.3 418.0 2.11 2.29
Shevchenkivskyi (KPI) 60.0 115.7 250.0 2.36 65.0 147.3 250.0 2.30 70.0 186.6 350.0 2.14 2.27
Shevchenkivskyi (center) 34.0 109.3 285.0 2.37 57.6 190.5 472.2 2.73 85.0 317.7 1 200.0 2.83 2.76
Shuliavka (Shevch.) 55.0 111.3 180.0 2.23 80.0 171.2 300.0 2.58 97.0 259.4 400.0 2.52 2.44
Syrets 63.0 100.4 129.9 2.19 48.0 132.5 200.0 1.88 70.0 167.0 300.0 1.80 1.96
Tatarka 57.0 73.4 105.0 1.69 64.0 124.9 329.0 1.77 65.0 267.5 1 200.0 2.27 1.91
Solomianskyi district 49.0 107.3 159.0 2.35 53.0 107.3 200.0 1.66 55.0 187.8 400.0 1.80 1.69
Chokolivka 30.0 77.9 165.0 1.76 42.0 83.4 112.0 1.41 65.0 139.3 210.0 1.52 1.56
Kadetskyi Hai 45.0 59.4 77.0 1.57 76.0 113.2 170.0 1.79 85.0 124.8 158.0 1.52 1.60
Karavaievi Dachi 47.0 73.0 108.9 2.00 70.0 100.3 155.0 1.37 - - - - 1.68
Oleksandrivska Slobidka - - - - 65.0 96.3 139.0 1.72 48.0 170.1 680.0 1.65 1.68
Shuliavka (Solom.) 53.0 90.1 150.0 1.68 53.0 107.3 200.0 1.66 55.0 187.8 400.0 1.80 1.54
Solomianka 45.0 111.4 165.0 2.24 42.0 123.5 210.0 1.80 83.0 217.3 365.0 2.29 1.84
Vidradnyi 30.0 82.7 140.0 1.86 47.0 92.1 140.0 1.62 48.0 120.4 560.0 1.48 1.66
Zhuliany 49.0 107.3 159.0 2.35 - - - - - - - - 2.35
Sviatoshynskyi district 41.0 83.8 109.0 2.14 44.0 103.6 150.0 1.64 79.0 154.2 270.0 1.76 1.50
Akademmistechko 28.0 58.6 92.0 1.81 56.0 93.7 140.0 1.36 55.0 107.2 150.0 1.30 1.42
Bilychi - - - - - - - - 78.0 112.7 195.0 1.22 1.22
Borshchahivka - - - - 44.0 84.9 150.0 1.32 55.0 118.9 230.0 1.21 1.26
Halahany 41.0 83.8 109.0 2.14 44.0 103.6 150.0 1.64 79.0 154.2 270.0 1.76 1.77
Novobilychi 45.0 61.2 86.0 1.47 - - - - - - - - 1.43
Sviatoshyn 28.0 68.1 120.0 1.66 46.0 94.8 150.0 1.46 55.0 133.5 270.0 1.44 1.52

Feedback

Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support: