Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 30.0 97.2 600.0 2.03 40.0 137.4 1 889.0 1.95 41.0 215.2 5 950.0 2.02 1.81
Darnytskyi district 35.0 62.4 165.0 1.55 55.0 98.6 230.0 1.40 65.0 129.4 330.0 1.26 1.28
Bortnychi - - - - 60.0 68.7 87.0 0.89 65.0 90.4 130.0 0.90 0.90
Kharkivskyi masyv 35.0 62.4 165.0 1.55 55.0 85.5 160.0 1.21 55.0 111.8 399.0 1.22 1.26
Nova Darnytsia 45.0 62.8 78.0 1.34 58.6 74.6 105.0 1.10 55.0 93.4 155.0 0.95 1.07
Osokorky 38.4 82.0 165.0 1.78 60.0 116.9 230.0 1.65 65.0 147.2 327.0 1.53 1.58
Pozniaky 35.0 76.3 165.0 1.62 55.0 98.6 230.0 1.40 65.0 129.4 330.0 1.26 1.36
Desnianskyi district 41.0 58.9 80.0 1.34 52.0 68.7 140.0 1.08 49.9 85.2 195.0 1.01 1.05
Lisovyi - - - - - - - - 48.0 78.2 195.0 1.03 0.98
Troieshchyna 41.0 58.9 80.0 1.34 52.0 68.7 140.0 1.08 49.9 85.2 195.0 1.01 1.09
Dniprovskyi district 47.8 82.1 140.0 1.66 58.0 103.8 185.0 1.36 75.0 133.5 399.0 1.45 1.60
Berezniaky - - - - 52.0 112.7 178.0 1.69 53.9 118.3 240.0 1.40 1.54
DVRZ - - - - - - - - 60.0 82.4 110.0 0.91 0.91
Komsomolskyi masyv 36.9 91.1 250.0 1.87 58.0 103.8 185.0 1.36 67.0 130.3 190.0 1.41 1.42
Livoberezhnyi masyv 58.0 98.1 250.0 1.93 79.0 214.5 550.0 2.40 70.0 174.4 450.0 1.83 1.96
Mykilska Slobidka 36.9 107.2 250.0 2.20 59.9 132.6 224.0 1.77 75.0 133.5 399.0 1.45 1.91
Rusanivka - - - - 58.0 78.5 90.0 1.53 65.0 75.2 90.0 1.22 1.37
Sotsmistechko 55.0 74.6 120.0 1.90 40.0 99.1 550.0 1.48 46.0 136.7 5 950.0 1.52 1.62
Stara Darnytsia - - - - 58.0 69.6 84.0 1.23 65.0 99.9 175.0 1.25 1.24
Voskresenka 47.8 82.1 140.0 1.66 45.0 92.5 130.0 1.47 53.0 101.7 200.0 1.26 1.46
Holosiivskyi district 58.0 83.9 115.0 1.77 77.0 126.1 170.0 1.76 84.0 161.9 250.0 1.60 1.71
Demiivka 42.0 92.7 240.0 1.89 59.0 140.5 377.0 1.84 80.0 189.8 580.0 1.70 2.10
Feofaniia 48.0 65.0 79.0 1.52 73.0 87.1 103.0 1.22 - - - - 1.37
Holosiivo 46.0 82.5 160.0 1.59 40.0 122.2 1 889.0 1.78 63.0 141.9 290.0 1.60 1.66
Holosiivskyi (center) 30.0 104.1 600.0 2.11 65.0 180.5 359.0 2.54 41.0 221.7 5 950.0 2.02 2.21
Mysholovka - - - - 57.0 84.4 187.0 1.16 75.0 122.8 187.0 1.21 1.19
Saperna Slobidka 32.0 74.4 130.0 1.59 45.0 90.2 140.0 1.42 60.0 156.6 330.0 1.61 1.58
Teremky-1 55.0 73.9 115.0 1.84 58.0 97.2 165.9 1.45 60.0 123.0 228.0 1.32 1.54
Teremky-2 60.0 70.6 105.0 1.71 - - - - 65.0 132.5 280.0 1.40 1.56
Universytetske mistechko 58.0 83.9 115.0 1.77 77.0 126.1 170.0 1.76 84.0 161.9 250.0 1.60 1.67
Obolonskyi district 30.9 77.9 235.0 1.69 42.9 97.3 380.0 1.40 46.0 138.7 650.0 1.44 1.59
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 35.5 57.9 235.0 1.12 62.0 73.6 97.0 0.96 - - - - 1.04
Minskyi masyv 30.9 58.7 80.0 1.36 42.9 76.4 120.0 1.21 46.0 138.7 650.0 1.44 1.34
Obolon 35.5 111.9 235.0 2.42 55.0 154.0 380.0 2.05 46.0 206.5 650.0 1.92 2.09
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 55.5 79.1 110.0 1.02 1.02
Vyshhorodskyi masyv 30.9 77.9 235.0 1.69 42.9 97.3 380.0 1.40 - - - - 1.54
Pecherskyi district 61.0 171.2 320.0 3.02 70.0 185.4 450.0 2.46 138.0 428.0 2 200.0 3.53 3.43
Chorna hora 80.0 143.6 240.0 2.91 115.0 242.0 511.7 2.77 110.0 298.2 530.0 2.84 3.04
Lypky 88.0 121.7 200.0 2.97 85.0 192.8 475.0 2.98 138.0 428.0 2 200.0 3.53 3.91
Pechersk 61.0 171.2 320.0 3.02 70.0 185.4 450.0 2.46 80.0 344.3 4 500.0 2.57 2.98
Pecherskyi (center) 48.0 172.3 500.0 3.25 65.0 229.0 495.0 3.02 64.5 344.3 1 100.0 3.03 3.17
Verkhnia Telychka 48.0 133.3 600.0 2.65 56.0 201.8 1 889.0 2.60 64.5 371.4 5 950.0 2.85 3.15
Zvirynets - - - - - - - - 373.2 2 016.2 5 950.0 7.87 7.87
Podilskyi district 39.0 88.7 250.0 1.94 57.0 159.9 390.0 2.41 85.0 205.6 500.0 2.19 1.73
Kurenivka - - - - 45.0 117.2 390.0 1.74 56.0 118.4 500.0 1.40 1.57
Mostytskyi 47.0 60.5 135.0 1.32 57.0 82.6 150.0 1.25 56.0 114.0 215.0 1.25 1.27
Nyvky (Podilʹsʹkyy) - - - - 55.0 102.7 140.0 1.63 63.0 99.0 127.0 1.33 1.48
Podil 39.0 88.7 250.0 1.94 57.0 159.9 390.0 2.41 85.0 205.6 500.0 2.19 2.14
Rybalskyi Ostriv 96.0 128.8 150.0 2.64 115.0 147.6 187.0 2.12 - - - - 2.38
Vitriani Hory 55.0 73.7 110.0 1.59 53.0 116.8 200.0 1.54 58.0 153.4 285.0 1.56 1.59
Vynohradar - - - - - - - - 65.0 98.0 130.0 1.13 1.13
Shevchenkivskyi district 65.0 92.4 148.0 1.98 53.0 128.0 370.0 1.86 71.3 204.5 395.0 1.86 1.96
Lukianivka 65.0 92.4 148.0 1.98 53.0 128.0 370.0 1.86 71.3 204.5 395.0 1.86 1.82
Nyvky - - - - 49.0 97.3 160.0 1.43 67.0 150.9 232.0 1.46 1.45
Shevchenkivskyi (KPI) 40.0 99.5 260.0 2.01 53.0 118.8 280.0 1.87 70.0 172.8 510.0 1.98 1.95
Shevchenkivskyi (center) 57.0 112.3 260.0 2.26 49.0 162.1 680.0 2.29 64.0 271.6 1 450.0 2.46 2.57
Syrets 40.0 91.9 149.0 1.85 60.0 115.4 155.0 1.87 64.0 179.4 400.0 1.72 1.81
Tatarka 57.0 74.0 105.0 1.83 67.9 98.6 157.0 1.61 65.0 138.6 260.0 1.38 1.61
Solomianskyi district 34.0 72.9 96.5 1.64 40.0 95.5 220.0 1.62 41.0 148.2 500.0 1.40 1.50
Chokolivka 53.0 70.4 119.0 1.56 48.0 69.4 124.0 1.18 58.0 125.1 210.0 1.29 1.35
Kadetskyi Hai - - - - 40.0 102.9 299.0 1.51 78.0 99.5 120.0 1.15 1.33
Karavaievi Dachi - - - - 50.0 85.7 125.0 1.24 - - - - 1.24
Oleksandrivska Slobidka 34.0 74.0 150.0 1.58 50.0 90.5 136.0 1.36 41.0 148.2 500.0 1.40 1.44
Pervomaiskyi - - - - 40.0 95.5 220.0 1.62 56.0 117.3 450.0 1.19 1.40
Shuliavka (Solom.) 38.5 73.8 112.0 1.62 50.0 92.0 160.0 1.49 56.5 155.7 340.0 1.54 1.54
Solomianka 55.0 92.9 150.0 1.86 60.0 132.9 299.0 1.77 52.0 192.7 500.0 1.88 1.81
Vidradnyi 34.0 72.9 96.5 1.64 41.0 79.0 135.0 1.34 41.0 100.8 200.0 1.28 1.42
Zaliznychnyi - - - - - - - - 130.0 239.2 403.5 1.56 1.46
Zhuliany 62.0 92.4 150.0 1.87 - - - - - - - - 1.87
Sviatoshynskyi district 49.0 67.0 90.0 1.44 58.0 76.9 94.0 1.14 65.0 112.3 200.0 1.16 1.28
Akademmistechko - - - - 42.0 81.3 140.0 1.28 50.0 114.0 360.0 1.26 1.27
Bilychi 49.0 67.0 90.0 1.44 - - - - 65.0 112.3 200.0 1.16 1.23
Borshchahivka 30.0 45.7 60.0 1.55 42.0 73.3 120.0 1.20 50.0 91.7 215.0 1.07 1.23
Halahany 30.0 66.5 117.0 1.72 62.8 92.3 130.0 1.42 58.0 104.0 150.0 1.33 1.49
Novobilychi 57.0 62.9 70.0 1.26 58.0 76.9 94.0 1.14 68.0 94.5 130.0 1.13 1.17
Nyvky (Svyatoshynsʹkyy) - - - - 42.0 81.5 140.0 1.26 - - - - 1.26
Sviatoshyn - - - - - - - - 55.0 117.8 280.0 1.36 1.36

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts