Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 19.0 101.8 405.0 2.22 44.0 155.1 600.0 2.24 55.0 224.2 3 199.0 2.18 2.03
Darnytskyi district 55.0 102.5 200.0 2.26 71.0 152.8 230.0 2.30 55.0 99.3 142.5 1.12 1.58
Bortnychi - - - - - - - - 65.0 93.1 130.0 0.90 0.90
Kharkivskyi masyv 43.5 80.8 200.0 1.90 58.0 93.8 165.0 1.49 67.0 112.1 249.0 1.32 1.53
Nova Darnytsia - - - - - - - - 55.0 99.3 142.5 1.12 1.12
Osokorky 55.0 102.5 200.0 2.26 71.0 152.8 230.0 2.30 55.0 166.4 400.0 1.70 1.96
Pozniaky 43.5 81.3 116.0 1.72 44.0 128.7 600.0 1.86 68.0 142.7 290.0 1.45 1.55
Desnianskyi district 44.9 65.4 80.0 1.50 55.0 79.3 125.0 1.27 59.0 92.6 180.0 1.11 1.17
Lisovyi - - - - - - - - 59.0 79.0 125.0 1.07 1.07
Troieshchyna 44.9 65.4 80.0 1.50 55.0 79.3 125.0 1.27 59.0 92.6 180.0 1.11 1.20
Dniprovskyi district 50.0 87.0 140.0 2.25 66.8 94.3 180.0 1.74 61.0 154.2 300.0 1.72 1.88
Berezniaky - - - - 69.0 129.7 165.0 1.91 65.0 118.5 300.0 1.45 1.68
Komsomolskyi masyv 41.0 99.4 175.0 2.15 45.0 126.0 210.0 1.70 60.0 147.4 450.0 1.61 1.85
Livoberezhnyi masyv 79.0 110.2 140.0 2.40 108.0 119.6 159.0 1.71 75.0 198.8 450.0 1.97 2.03
Mykilska Slobidka 58.0 104.8 175.0 2.20 44.0 143.5 400.0 2.04 75.0 154.4 300.0 1.72 2.09
Rusanivka - - - - 66.8 94.3 180.0 1.74 - - - - 1.74
Sotsmistechko 50.0 87.0 140.0 2.25 44.0 116.3 273.8 1.81 61.0 154.2 300.0 1.72 1.89
Stara Darnytsia - - - - - - - - 65.5 96.9 160.0 1.23 1.23
Voskresenka 57.5 100.2 140.0 2.12 67.0 122.1 160.0 1.84 62.0 128.2 210.0 1.50 1.82
Holosiivskyi district 40.0 93.8 335.0 2.17 65.0 119.9 253.0 1.85 86.0 146.1 220.0 1.75 2.04
Demiivka 58.0 142.6 335.0 2.61 115.0 183.8 450.0 2.26 76.0 202.7 420.0 2.01 2.23
Feofaniia 59.5 76.8 139.0 1.79 - - - - - - - - 1.79
Holosiivo 57.0 107.9 200.0 2.32 62.0 124.5 195.0 1.97 63.0 152.1 333.0 1.62 1.97
Holosiivskyi (center) 70.0 143.7 209.0 3.05 61.0 182.6 450.0 2.76 83.0 268.5 650.0 2.59 2.56
Mysholovka 82.0 88.7 99.0 1.83 77.0 98.8 150.0 1.40 102.0 137.5 170.0 1.41 1.55
Saperna Slobidka 40.0 74.5 115.0 1.67 61.0 115.5 203.5 1.56 63.0 192.3 650.0 2.00 1.74
Teremky-1 40.0 93.8 335.0 2.17 65.0 119.9 253.0 1.85 86.0 146.1 220.0 1.75 1.92
Teremky-2 - - - - - - - - 75.0 168.6 285.0 1.68 1.68
Universytetske mistechko 100.0 102.5 110.0 2.18 115.0 155.7 250.0 2.27 94.0 199.8 270.0 1.89 2.11
Obolonskyi district 50.0 58.6 80.0 1.49 60.0 108.8 380.0 1.56 70.0 215.7 600.0 2.05 1.69
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 48.3 61.7 77.0 1.39 67.0 88.4 113.0 1.17 82.0 96.8 110.0 1.03 1.20
Minskyi masyv 50.0 58.6 80.0 1.49 60.0 108.8 380.0 1.56 82.0 134.4 185.0 1.45 1.50
Obolon 30.0 106.3 230.0 2.30 70.0 175.3 380.0 2.43 70.0 215.7 600.0 2.05 2.25
Priorka (Obolonsky district) - - - - 65.0 85.5 145.0 1.26 65.0 130.4 600.0 1.43 1.34
Vyshhorodskyi masyv - - - - 60.0 96.2 130.0 1.59 - - - - 1.59
Pecherskyi district 73.6 180.2 405.0 2.50 115.0 201.7 450.0 3.25 188.0 621.6 2 200.0 4.39 3.39
Chorna hora 73.6 180.2 405.0 2.50 127.0 229.0 600.0 2.72 90.0 300.4 949.0 2.71 2.71
Lypky - - - - 115.0 201.7 450.0 3.25 188.0 621.6 2 200.0 4.39 4.46
Pechersk 58.3 147.5 355.0 3.14 71.0 190.1 425.0 2.76 80.0 352.5 3 199.0 2.89 3.22
Pecherskyi (center) 70.0 182.9 340.0 3.58 71.0 233.3 600.0 3.18 92.0 371.9 1 500.0 3.39 3.43
Verkhnia Telychka 105.0 142.8 210.0 2.74 134.0 224.3 550.0 2.87 115.0 303.6 900.0 2.71 2.86
Zvirynets - - - - - - - - 374.0 1 045.6 3 199.0 4.72 4.72
Podilskyi district 50.0 69.2 100.0 1.53 70.0 96.4 175.0 1.45 84.5 131.9 198.0 1.53 1.87
Kurenivka - - - - - - - - 55.0 101.6 165.0 1.27 1.27
Mostytskyi 50.0 69.2 100.0 1.53 70.0 96.4 175.0 1.45 84.5 131.9 198.0 1.53 1.50
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 43.0 59.9 80.0 1.39 - - - - 60.0 104.6 147.0 1.33 1.59
Podil 67.0 104.9 140.0 2.50 46.0 154.2 390.0 2.46 95.0 222.6 447.0 2.24 2.28
Rybalskyi Ostriv 40.0 132.7 175.0 2.77 75.0 178.0 268.0 2.59 192.0 223.4 252.5 2.55 2.64
Vitriani Hory 19.0 86.7 405.0 1.86 46.0 120.2 390.0 1.64 68.0 183.4 300.0 1.81 1.77
Vynohradar 57.0 63.8 70.0 1.53 63.5 84.4 95.0 1.36 63.3 100.3 155.0 1.23 1.37
Shevchenkivskyi district 56.0 98.7 130.0 2.64 95.0 155.5 235.0 2.18 95.0 190.6 277.5 2.00 2.27
Lukianivka 59.0 91.8 145.0 2.22 76.5 141.3 280.0 2.03 105.0 208.3 340.0 2.17 2.06
Nyvky 56.0 98.7 130.0 2.64 95.0 155.5 235.0 2.18 95.0 190.6 277.5 2.00 2.27
Shevchenkivskyi (KPI) 19.0 118.0 250.0 2.40 68.5 168.1 280.0 2.50 74.0 190.3 510.0 2.10 2.33
Shevchenkivskyi (center) 78.0 135.6 229.0 2.92 59.5 184.6 600.0 2.63 72.0 303.0 1 450.0 2.69 2.97
Syrets 19.0 109.3 405.0 2.41 59.5 114.9 190.0 1.77 72.0 158.9 450.0 1.71 1.97
Tatarka 67.0 71.6 89.0 1.59 69.0 112.5 240.0 1.65 84.0 153.0 260.0 1.54 1.59
Solomianskyi district 55.0 82.7 140.0 2.07 77.0 98.7 135.0 1.58 79.5 116.1 180.0 1.35 1.76
Chokolivka 62.0 83.9 113.0 1.74 56.0 92.8 160.0 1.50 55.0 171.3 3 199.0 1.74 1.66
Kadetskyi Hai 55.0 66.2 96.0 1.69 77.0 98.7 135.0 1.58 79.5 116.1 180.0 1.35 1.54
Karavaievi Dachi 60.0 77.3 105.0 2.03 78.0 113.3 135.0 1.58 - - - - 1.80
Oleksandrivska Slobidka - - - - 75.0 105.5 178.0 1.97 60.0 163.5 260.0 1.62 1.79
Pervomaiskyi - - - - - - - - 90.0 120.7 175.0 1.29 1.29
Shuliavka (Solom.) - - - - 50.0 120.5 210.0 1.80 70.0 169.1 400.0 1.67 1.61
Solomianka 41.0 111.4 210.0 2.36 50.0 141.1 269.0 1.99 72.0 229.0 500.0 2.33 2.12
Vidradnyi 55.0 82.7 140.0 2.07 80.5 110.0 155.3 1.68 66.0 120.6 198.5 1.54 1.76
Zaliznychnyi - - - - - - - - 165.0 314.8 450.0 2.11 2.11
Sviatoshynskyi district 40.0 81.1 137.0 1.88 63.0 116.5 205.0 1.93 65.0 116.8 360.0 1.34 1.55
Akademmistechko - - - - 55.0 104.7 205.0 1.65 73.0 145.7 360.0 1.58 1.54
Bilychi - - - - - - - - 69.0 109.3 206.0 1.33 1.33
Borshchahivka 46.0 60.8 88.0 1.69 55.0 91.6 140.0 1.47 65.0 116.8 360.0 1.34 1.43
Halahany - - - - 63.0 116.5 205.0 1.93 - - - - 1.93
Novobilychi - - - - 67.0 84.3 96.0 1.23 - - - - 1.23
Sviatoshyn 40.0 81.1 137.0 1.88 70.0 116.3 205.0 1.89 87.0 140.5 220.0 1.62 1.72

Feedback
Feedback and suggestions: [email protected]
Comercial offers: [email protected]
Press office: [email protected]
Web-site editor: [email protected]
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts