Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 19.0 83.9 784.7 1.68 27.0 117.4 3 519.1 1.62 29.9 183.3 5 950.0 1.74 1.54
Darnytskyi district 25.0 51.7 78.0 1.17 58.0 67.2 89.0 0.80 42.0 78.0 130.0 0.76 1.07
Bortnychi - - - - 58.0 67.2 89.0 0.80 42.0 78.0 130.0 0.76 0.78
Kharkivskyi masyv 30.0 51.5 65.0 1.04 39.0 77.7 160.0 1.13 44.0 76.4 130.0 0.95 1.01
Nova Darnytsia 25.0 51.7 78.0 1.17 33.8 60.4 110.0 0.88 55.0 82.3 160.0 0.87 0.95
Osokorky 25.0 70.8 168.0 1.43 33.8 91.4 305.0 1.30 42.0 109.2 366.0 1.13 1.24
Pozniaky 31.0 69.4 105.0 1.39 55.0 87.7 160.0 1.17 55.0 112.7 330.0 1.13 1.20
Desnianskyi district 24.0 45.4 65.0 0.98 38.0 66.1 125.0 1.00 38.0 75.7 195.0 0.90 0.96
Lisovyi - - - - 40.0 66.1 99.0 1.08 42.0 70.0 118.0 0.98 1.03
Troieshchyna 24.0 45.4 65.0 0.98 38.0 66.1 125.0 1.00 38.0 75.7 195.0 0.90 0.93
Dniprovskyi district 43.3 66.8 100.0 1.42 27.0 83.0 158.0 1.30 44.0 105.9 375.0 1.26 1.24
Berezniaky - - - - 47.5 98.0 169.0 1.48 44.0 105.9 375.0 1.26 1.31
DVRZ - - - - 29.0 55.9 80.0 0.85 59.0 81.2 115.0 0.91 0.88
Komsomolskyi masyv 37.0 60.3 101.5 1.31 49.0 83.2 133.2 1.17 42.0 91.9 300.0 1.15 1.18
Livoberezhnyi masyv 53.0 112.1 285.0 2.03 61.0 167.0 600.0 1.91 57.0 216.9 925.0 2.00 1.84
Mykilska Slobidka 25.0 63.9 285.0 1.30 27.0 84.2 600.0 1.14 37.0 109.5 925.0 1.18 1.26
Raiduzhnyi - - - - - - - - 39.5 58.0 75.0 0.84 0.84
Rusanivka - - - - - - - - 53.0 65.1 77.0 1.03 1.03
Sotsmistechko 43.3 66.8 100.0 1.42 27.0 83.0 158.0 1.30 37.0 108.5 230.0 1.24 1.27
Stara Darnytsia 37.0 57.6 75.0 1.03 34.0 71.1 105.0 0.90 45.0 70.8 175.0 0.92 0.92
Voskresenka 25.0 52.8 74.0 1.31 43.5 84.8 130.0 1.21 55.0 109.2 300.0 1.15 1.22
Holosiivskyi district 55.0 70.0 81.0 1.48 51.0 92.3 170.0 1.54 60.0 96.0 200.0 1.23 1.45
Demiivka 25.0 91.0 230.0 1.62 53.0 143.3 484.0 1.63 29.9 177.2 5 950.0 1.65 1.75
Feofaniia - - - - 45.0 75.7 120.0 1.19 59.9 111.2 157.0 1.21 1.20
Holosiivo 29.1 56.1 160.0 1.21 45.0 99.7 200.0 1.43 45.9 131.5 500.0 1.40 1.33
Holosiivskyi (center) 22.0 119.0 344.5 2.16 27.0 128.5 3 519.1 1.77 70.0 219.6 570.0 2.01 1.94
Korchuvate - - - - - - - - 60.0 96.0 200.0 1.23 1.23
Mysholovka 19.0 61.4 784.7 1.25 56.0 82.6 120.0 1.16 59.0 96.3 172.0 1.08 1.16
Saperna Slobidka 55.0 70.0 81.0 1.48 51.0 92.3 170.0 1.54 54.0 145.1 330.0 1.37 1.40
Teremky-1 31.0 54.2 85.0 1.35 45.0 75.6 175.0 1.14 55.0 78.0 159.5 0.90 1.13
Teremky-2 28.0 71.4 210.0 1.49 45.0 94.1 165.0 1.30 55.0 118.9 230.0 1.23 1.33
Obolonskyi district 41.0 64.2 87.0 1.41 41.0 94.7 350.0 1.26 40.0 141.3 1 000.0 1.39 1.43
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 30.0 37.5 40.0 0.70 41.0 79.3 350.0 1.06 - - - - 0.88
Minskyi masyv 41.0 64.2 87.0 1.41 41.0 94.7 350.0 1.26 40.0 141.3 1 000.0 1.39 1.35
Obolon 36.0 95.7 192.0 1.91 41.0 138.2 350.0 1.91 50.0 218.7 1 000.0 1.92 1.94
Priorka (Obolonsky district) 25.5 81.8 192.0 1.66 46.0 64.2 80.0 1.01 50.0 86.0 149.0 0.93 1.14
Pecherskyi district 39.0 89.4 215.0 1.58 74.0 150.6 310.3 1.92 60.0 105.9 159.0 1.44 3.44
Chorna hora - - - - - - - - 60.0 105.9 159.0 1.44 1.44
Lypky 75.9 116.3 180.0 2.79 65.0 200.5 800.0 2.81 135.0 439.2 1 700.0 3.45 3.61
Pechersk 42.0 121.8 291.0 2.28 49.0 178.1 1 889.0 2.32 62.0 279.9 1 000.0 2.35 2.74
Pecherskyi (center) 39.0 129.4 600.0 2.52 49.0 193.5 1 889.0 2.53 55.5 339.6 5 950.0 2.74 2.73
Verkhnia Telychka 39.0 89.4 215.0 1.58 74.0 150.6 310.3 1.92 65.0 327.8 900.0 2.41 3.01
Zvirynets - - - - - - - - 347.3 2 367.0 5 950.0 8.77 6.89
Podilskyi district 41.9 64.6 100.0 1.32 60.0 127.6 350.0 1.95 56.0 168.1 550.0 1.78 1.34
Kurenivka - - - - 44.0 67.2 93.0 1.08 60.0 92.9 180.0 1.07 1.00
Mostytskyi 36.7 50.1 65.0 1.17 51.0 67.7 107.0 0.94 59.0 77.4 105.0 0.84 0.98
Podil 59.0 100.2 160.0 1.97 60.0 127.6 350.0 1.95 56.0 168.1 550.0 1.78 1.86
Rybalskyi Ostriv 28.5 68.8 160.0 1.42 42.0 97.7 350.0 1.45 - - - - 1.43
Vitriani Hory 41.9 64.6 100.0 1.32 65.0 119.4 200.0 1.51 29.9 126.5 290.0 1.30 1.37
Vynohradar - - - - - - - - 55.0 90.1 150.0 1.10 1.10
Shevchenkivskyi district 52.0 111.4 190.0 2.14 54.0 103.3 250.0 1.55 58.0 149.4 369.0 1.48 1.68
Lukianivka 52.0 111.4 190.0 2.14 54.0 103.3 250.0 1.55 58.0 149.4 369.0 1.48 1.67
Nyvky - - - - 42.0 80.4 107.0 1.20 45.0 115.5 214.0 1.17 1.33
Shevchenkivskyi (KPI) 29.0 87.7 199.0 1.71 42.0 121.8 1 350.0 1.75 55.0 132.1 380.0 1.45 1.82
Shevchenkivskyi (center) 35.0 92.1 199.0 1.86 46.0 167.0 1 350.0 2.18 45.0 228.8 1 173.0 2.04 2.25
Shuliavka (Shevch.) - - - - - - - - 55.0 138.9 255.0 1.44 1.44
Syrets 32.5 87.6 170.8 1.76 52.0 96.4 160.0 1.47 45.0 124.9 379.0 1.32 1.49
Tatarka 33.0 70.4 86.0 1.50 62.0 91.0 135.0 1.35 58.0 126.1 280.0 1.26 1.34
Solomianskyi district 33.5 84.3 150.0 1.60 29.0 70.4 130.0 1.19 42.0 81.9 150.0 1.04 1.25
Chokolivka 19.0 61.2 784.7 1.31 32.8 75.0 175.0 1.20 36.0 121.4 1 483.2 1.18 1.16
Kadetskyi Hai 35.0 51.3 85.0 1.16 - - - - 63.0 100.5 210.0 1.09 1.06
Karavaievi Dachi - - - - 62.0 102.3 155.0 1.37 48.0 82.2 150.0 1.00 1.19
Oleksandrivska Slobidka 19.0 31.8 784.7 0.80 38.2 75.1 220.0 1.03 42.0 102.1 1 483.2 1.03 0.96
Pervomaiskyi 36.5 80.1 115.0 1.34 36.5 69.5 139.0 1.24 42.0 100.2 193.6 1.18 1.25
Protasiv Yar - - - - - - - - 103.0 160.9 250.0 1.47 1.47
Shuliavka (Solom.) 35.0 73.2 130.0 1.52 29.0 91.8 3 519.1 1.31 65.0 125.7 240.0 1.27 1.31
Solomianka 33.5 84.3 150.0 1.60 36.0 133.8 3 519.1 1.89 59.0 164.8 500.0 1.53 1.60
Vidradnyi 28.0 59.7 105.0 1.36 29.0 70.4 130.0 1.19 42.0 81.9 150.0 1.04 1.21
Zaliznychnyi - - - - - - - - 137.0 257.8 480.0 1.60 1.47
Zhuliany 29.5 62.0 88.0 1.57 44.5 80.0 133.0 1.26 - - - - 1.42
Sviatoshynskyi district 57.5 72.2 103.0 1.52 41.0 76.8 135.0 1.15 58.0 96.2 270.0 1.05 1.08
Akademmistechko - - - - 37.5 88.6 145.0 1.24 57.0 100.0 360.0 1.15 1.12
Bilychi - - - - 41.0 76.8 135.0 1.15 58.0 96.2 270.0 1.05 1.05
Borshchahivka 29.0 63.0 134.0 1.25 35.0 73.7 120.0 1.06 42.0 83.4 360.0 1.02 1.06
Halahany - - - - 40.0 71.0 99.9 1.27 - - - - 1.27
Novobilychi 29.0 42.1 65.0 0.94 35.1 54.4 90.0 0.77 51.5 80.2 130.0 0.95 0.89
Sviatoshyn 57.5 72.2 103.0 1.52 35.0 83.8 145.0 1.18 60.0 106.7 280.0 1.19 1.30

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts